Program nauczania

Program nauczania naszego przedszkola uwzględnia wszechstronny rozwój osobowości małego człowieka – intelektualny, fizyczny, społeczny oraz twórczy.

Wiodący cel, jaki sobie stawiamy to wychowanie dzieci śmiałych, kreatywnych, otwartych na innych ludzi. Dzieci mających doskonały kontakt z rówieśnikami jak też z dorosłymi, radzących sobie w różnych sytuacjach życia codziennego.

Szczególną uwagę zwracamy na bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Jest to długotrwały proces trwający cały pobyt w przedszkolu, a rozpoczyna się już w grupie 3-latków.

W naszej pracy bazujemy na programach dopuszczonych do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

PROGRAMY DYDAKTYCZNE

– Program wychowania przedszkolnego – „Kocham Przedszkole”: program ten skupiony jest na dziecku i jego ścieżkach rozwoju. Zadaniem nauczyciela jest zaś towarzyszyć w tym procesie i aktywizować proces rozwoju.

– Program „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym jest szeroko widziana: to połączenie rozwoju myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniami umiejętności matematycznych. Priorytetem jest zdobywanie przez dzieci osobistych doświadczeń, które rozwijają myślenie, wzmacniają dziecięcą odporność, wpływają na powstawanie pojęć i doskonalenie wielu umiejętności.
Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz wymienione programy udostępniamy rodzicom w przedszkolu.