Zajęcia dodatkowe

 

Język angielski

Teddy Eddie to licencjonowana metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 2 – 7 lat, której głównym założeniem jest łączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Dlatego też zajęcia są pełne prawdziwego, komunikacyjnego użycia języka, który uaktywniany jest poprzez to, co dzieci lubią najbardziej: gry, zabawy ruchowe, piosenki, historyjki, słuchowiska, karty obrazkowe.

Program TEDDY EDDIE jest

  • elastyczny, ponieważ zaspokaja potrzeby dzieci w różnym wieku (2-7 lat) i na różnym poziomie językowym
  • przyjazny, ponieważ dzieci uczą się przez zabawę
  • ambitny, ponieważ zawiera bogaty zasób słów, zwrotów i tekstów
  • skoncentrowany na rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu
  • wesoły, bo zawiera dużo dziecięcego humoru
  • bliski naturalnemu przyswajaniu języka na tyle na ile to jest możliwe w sali lekcyjnej i ograniczonym czasie
  • prawdziwie komunikacyjny
  • wielopoziomowy gwarantuje rozwój, płynne przejścia na kolejne poziomy oraz kontynuacje procesu nauczania
  • bogaty, co dotyczy zarówno materiału językowego, jak i zestawu ucznia

30-minutowe zajęcia z języka angielskiego odbywają się trzy razy w tygodniu. 

*Rodzice nie ponoszą opłat za zajęcia


Zajęcia z języka angielskiego
prowadzi Smart Academy

 

Zajęcia Taneczne

Zajęcia taneczne to swego rodzaju program treningowy połączony z dobrą zabawą w formie tańca. Dzieci kształtują swoją postawę, nabywają pewności siebie, poprawiają sprawność fizyczną, uczą się współistnienia w grupie. Najmłodsi tancerze na zajęciach łączą wszystkie wyżej wymienione elementy poprzez ruch, taniec, a przede wszystkim dobrą zabawę. Program zajęć dostosowany jest do wieku i predyspozycji dzieci. Mali tancerze poznają różne style taneczne i uczą się różnorodnych układów zawierających elementy tańca i aerobiku oraz wiele innych interpretacji muzyczno- ruchowych do polskich piosenek i najnowszych hitów muzycznych.

 

*Rodzice nie ponoszą opłat za zajęcia

 

Dziecięca matematyka

Jak powszechnie wiadomo „Matematyka jest królową nauk”. Stanowi podstawę rozwoju cywilizacji. Rozumienie jej jest wielką umiejętnością, zaś stosowanie wielkim osiągnięciem prowadzącym do rozwoju w każdej dziedzinie życia. W wieku przedszkolnym dziecko rozwija się najintensywniej. Chłonie wiedzę, nabywa umiejętności i rozwija zainteresowania czy zdolności. Tym czynnościom towarzyszą procesy myślenia, takie jak: analiza, synteza, porównywanie, uogólnianie czy wnioskowanie. W wyniku tych procesów powstają w umyśle człowieka produkty, które określane są jako „pojęcia”. Zatem myślenie to sposób na poznanie rzeczywistego świata. To czynność umysłowa, gdzie spostrzeżenia dawniej odbierane oraz ich wyobrażenia ulegają przetworzeniu i umożliwiają dostrzeganie stosunków między przedmiotami i zjawiskami.

*Rodzice nie ponoszą opłat za zajęcia

 

 

Taekwondo

Taekwon-do to sztuka walki, która umożliwia ćwiczącemu rozwój na różnych płaszczyznach. Można ją ćwiczyć bez względu na wiek, płeć i stopień sprawności.
W grupach dla najmłodszych dzieci realizowany jest program treningowy w formie gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych z elementami taekwon-do. Na zajęciach wykorzystujemy energię dzieci, aby przez zabawę uczyć i rozwijać. Dzięki specjalnemu doborowi różnorodnych ćwiczeń rozwijamy w dzieciach m.in. koordynację, równowagę, koncentrację i pamięć oraz umiejętność pracy w zespole. Zajęcia uczą również dyscypliny i dobrego zachowania.

Treningi taekwon-do zalecane są zarówno dla dzieci pobudzonych – jako formę pozytywnego wyzbycia się nadmiaru energii, jak również dla dzieci nieśmiałych, które poprzez treningi zyskują więcej pewności siebie.

*Rodzice nie ponoszą opłat za zajęcia

 

 

Alfa i omega

…czyli od małego badacza do wielkiego odkrywcy. Eksperymenty dla dzieci, to połączenie świetnej zabawy i nauki. Poprzez różne formy warsztatowe dzieci mają okazję zrozumieć przedstawiane zjawiska i dowiedzieć się „jak to wszystko działa”. Podczas zajęć będziemy robić chmury, wulkany, bańki, filtry, barwić kwiatki, tworzyć wiatraki z balonów. Poszukamy DNA cebuli oraz postaramy się odnaleźć żelazo w płatkach kukurydzianych. Spróbujemy także zobaczyć dźwięk i zapach. Wykonywanie prostych i zarazem bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów to niezwykle pouczająca przygoda, która jednocześnie bawi i pobudza u dzieci zainteresowanie naukami ścisłymi. Na zajęciach nie „czarujemy”, tylko odkrywamy zagadki otaczającego nas świata i wspólnie znajdujemy odpowiedzi na stawiane pytania.

*Rodzice nie ponoszą opłat za zajęcia

 

 

 

Zajęcia Sportowe

Zajęcia sportowe są formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Są one odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego.

Głównym celem programu zajęć jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

 

*Rodzice nie ponoszą opłat za zajęcia

 

 

Rytmika

Rytmika to jedno z ulubionych zajęć dodatkowych dzieci.
Poprzez śpiew oraz improwizację ruchową wprowadza się najmłodszych w świat muzyki jak też uwrażliwia na otaczający nas świat.
Udział w zajęciach rytmicznych wpływa nie tylko na rozwój zdolności muzycznych, ale też na sprawność ruchową i umysłową.
Poprzez udział w zajęciach rytmicznych dzieci:
– poprawiają koordynację ruchową;
– doskonalą pamięć słuchową i wzrokową;
– poznają proste układy taneczne;
– obcują z muzyką, która jest grana na żywo;
– walczą z tremą – przygotowują się do wystąpień publicznych;
– i co najważniejsze – świetnie się bawią

*Rodzice nie ponoszą opłat za zajęcia